top of page

Մանկական Քաղցկեղի Խնամք

Ժամանակակից խնամքի և պալիատիվ օգնության կենտրոնի զարգացման գործում Հայաստանի կառավարության կարգավորումների պապանումը պարտադիր պահանջ է: Հիմնադրման փուլում պետք է կատարվեն լիցենզավորման, սարքերի և որոշակի ստանդարտների ապահովման գործընթացներ: Տվյալ ոլորտի բոլոր պահանջների բավարարումը այս կամ այն կերպ կապված է կրթական նախաձեռնությունների հետ: Կլինի դա բժշկական տեխնիկայի և դեղագործական գիտելիքների պրակտիկ կիրառում, թե դեղորայքների արտադրություն ու հոգեմետ դեղամիջոցների կանոնակարգում:

Մեդունին ապահովում է կրթական հնարավորություններով ողջ անձնակազմին, որպեսզի վերջիններս տեղեկանան արձանագրությունների կարգին և գիտակցաբար հետևեն իրենց ոլորտի ամենաբարձր ստանդարտներին:

bottom of page