top of page

Ախտորոշիչ սարքավորումներ

Այն փաստը, որ ողջ Հայաստանում համապատասխան ախտորոշիչ և բուժական միջոցներ չկան ուղակի անընդունելի է: Ամեն տարի հազարավոր քաղցկեղով հիվանդներ ախտորոշվում են հին տոխնոլոգիաների կիրառմամբ: Հիվանդների մեծ մասն ուղարկվում է հարևան երկրներ ժամանակակից սարքերով ախտորոշվելու և բուժվելու համար: 

Մեր հիմնանպատակն է Հայաստանը զինել ժամանակակից ախտորոշիչ և բուժական տեխնոլոգիաներով և ապահովել մատչելի դեղամիջոցների և բուժման տարբերակների հասանելիությունը:

Մեդունի Հիմնադրամը շարունակում է աշխատել հայաստանյան առողջապահության բարելավման նպատակի ուղղությամբ՝ ժամանակակից ախտորոշիչ սարքավորումներ և բուժման հնարավորություններ տրամադրելով:  Մեդունու 20 մահճակալներից բաղկացած հյուրատունը հագեցած կլինի ժամանակակից սարքավորումների և տեխնոլոգիաների համալիր տեսականիով, որոնցից շատերը կլինեն հազվագյուտ Հայաստանի և տարածաշրջանի համար:

Ախտորոշիչ սարքերը կներառեն, բայց սահմանափակված չեն լինի հետևյալով՝

 • Հիվանդների տվյալների բազայի փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ

 • Համակարգիչներ

 • Արյան ճնշման չափիչ սարքեր

 • Էլեկտրոկարդիոգրաֆիկ ապարատներ

 • Գլուկոմետրեր

 • Կաթիլայինի անվակավոր կանգնակներ

 • Տոմոգրաֆներ (ՄՌՏ, PET)

 • Մամոգրամներ 

 • Սոնոգրամներ

 • Ճառագայթային թերապիայի արագացուցիչ

 • Արյան բանկեր և արյան պրոդուկտներ

 • Պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիաներ

bottom of page